Okna Veka Softline 82 MD
veka-softline-82

System w zabudowie wielokomorowej o głębokości 82 mm.

Wielokomorowy system o łagodnym kształcie posiada 82 mm głębokości oraz doskonałe paramenty przenikania ciepła dla całego okna. Zastosowanie tego profilu wprowadzane jest obecnie najczęściej do nowego budownictwa, domków jednorodzinnych oraz terenów narażonych na silne wiatry i niskie temperatury.

Właściwości Systemu:

  • Grubość zabudowy 82 mm,
  • System: 7-komorowa rama z uszczelką środkową oraz 6-komór w skrzydle,
  • Profil: przystosowany do dwu- i trójszybowych pakietów. Warianty osadzenia pakietu szybowego to grubości od 24 mm do 52 mm,
  • Współczynnik przenikania ciepła: okno osiąga wynik nawet do około 0,7 W/m2K (w przypadku okna o wymiarach 1230×1480 z zastosowaniem szyby z ciepłą ramką TGI o współczynniku Ug =0,5),
  • System uszczelek: potrójny,
  • Zastosowanie dodatkowej wkładki termicznej, która zapewnia wyższe parametry izolacji profilu,
  • Okucie: 13-milimetrowa oś wrębu okucia, dzięki niej można zamontować dowolne okucia oraz elementy specjalistyczne, a także elementy antywłamaniowe,
  • Dostępne elementy uzupełniające: dopasowane parapety i różnorodne profile podparapetowe, co więcej skrzynki roletowe, sprzęgła, łączniki, dodatkowe wzmocnienia, uchwyty ścienne, elementy ozdobne, poszerzenia itp.

Dostępne Kolory Ciepłej Ramki

Dodatkowa Ciepła Ramka Do Szyby Okna

Istotnym elementem okna jest ciepła ramka, łącząca szybę zewnętrzną z wewnętrzną.
Głównym celem jej zastosowania jest zmniejszenie ucieczki ciepła przez okno.
Im niższa wartość liniowego współczynnika Psi, tym lepsza wartość parametru przenikania (Uw) i mniejsze straty ciepła generowane przez okno.
Zastosowanie w oknie ciepłej ramki powoduje, że współczynnik przenikania ciepła Uw ulega obniżeniu do 12% w stosunku do tego samego okna wyposażonego w taką samą szybę zespoloną tylko ze standardową ramką aluminiową.

Czy Ciepła Ramka coś zmienia?

Ciepła ramka dystansowa pozwala zachować wyższą temperaturę okna od strony pomieszczenia w miejscu styku szyby zespolonej z ramą okienną. Efektem tego jest ograniczenie występowania zjawiska skraplania się pary wodnej w tym miejscu. Ewentualną kondensację będzie można zaobserwować przy dużo wyższych wartościach wilgotności względnej w pomieszczeniu, w porównaniu do okien ze standardową ramką dystansową wykonaną z aluminium.

Dostępna kolorystyka okleiny:

Kolorystyka drewnopodobna

Okleiny Kolorowe
Okleiny Struktury Drewna
Okleiny Szarości

Sprawdź dodatkowo inne kolory okleiny tego profilu !

Wróć