Cezar

Model KCR 190L:

brutto: 76,39 zł

*cena obejmuje samą klamkę w przypadku gdy klamka jest bez szyldu długiego

      


      KCR 190P (90mm)                     KCR 192L (92mm)                     KCR 192P (92mm)

brutto: 76,39 zł                          brutto: 76,39 zł                         brutto: 76,39 zł

      KCR 312L (90mm)                    KCR 190P (90mm)                            KCR 412L                                      KCR 412P

brutto: 76,39 zł                          brutto: 76,39 zł                         brutto: 76,39 zł                         brutto: 76,39 zł

      KCR 490L  (90mm)                   KCR 490P  (90mm)                    KCR 492L  (92mm)                  KCR 492P  (90mm)       

brutto: 76,39 zł                          brutto: 76,39 zł                         brutto: 76,39 zł                         brutto: 76,39 złRodzaje szyldów klamkowych:

       KCR 190,192,312                        KCR 412,490,492                            

   RZP 302 WKŁADKA                    RZP 402 WKŁADKA  Ceny szyldów klamkowych:

RZP 302 WKŁADKA: 37,47 zł

RZP 402 KLUCZ: 37,47 zł

*podana wartośc to cena bruttoMontaż:

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi producentami! W ofercie produkty m.in. firm